Page:Sibu Congkan0681-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-5.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


路二子之相請贈與處也故有以贈童子与処上或有出字非是方云礼子路

去鲁謂顔子曰何以贈我顔子請曰何以処我義不當有出字也

   送浮屠文暢師序

人固有儒名而墨行者問其名則是校其行則非可以與之

游乎儒名方作名儒非是如有墨名而儒行者問之名則非校其行而

是可以與之游乎之名或作其名而是或作則是揚子雲稱在門牆則揮之

在夷狄則進之吾取以為法焉浮屠師文暢喜文章其周遊

天下凡有行必請於搢紳先生以求咏歌其所志方无浮屠師三字喜

下或有為字謌方作哥貞元十九年春将行東南柳君宗元為之請解

其装得所得叙詩累百餘篇非至篤好其何能致多如是邪

請或作序所下或无得字惜其無以聖人之道告之者而徒㪯浮屠之說

贈焉告下方无之字夫文暢浮屠也如欲聞浮屠之說當自就其師

而問之何故謁吾徒而來請也彼見吾君臣父子之懿文物