Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一人以自代者前件官器質端方性懷恬淡外和内敏㓗静

精微可以專刑憲之司參輕重之議況時名年輩俱在臣前

擢以代臣必允衆望伏乞天恩遂臣誠請謹録奏聞謹奏

   進撰平淮西碑文表或无撰文二字

臣某言伏奉正月十四日勑牒以收復淮西羣臣請刻石紀

功明示天下爲將來法式正月十四日勑牒或作某月日勑牓牓字非是以或作巳或无復字

陛下推勞臣下允其志願使臣撰平淮西碑文者推勞臣下或作

推功勞臣聞命震駭心識顛倒非其所任爲愧爲恐經渉旬月不

敢措手中謝渉旬方作旬渉竊惟自古神聖之君旣立殊功異德卓絶

之跡必有竒能博辯之士爲時而生持簡操筆從而寫之各

有品章條貫然後帝王之美巍巍煌煌充滿天地其載於書

則堯舜二典夏之禹貢殷之盤庚周之五誥於詩則玄鳥長

發歸美殷宗清廟臣工小大二雅周王是歌辭事相稱善并