Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


赦至其年十月二十四日準例量移改授𡊮州刺史以今月

八日到任上訖臣某誠歡誠喜頓首頓首伏以州小地狹稅

賦及時人安吏循閭里無事微臣惟當布陛下惟新之澤守

國家太平之規勸以耕桑使無怠隋而巳臣以愚陋無堪累

䝉朝廷奬用掌誥西掖司刑南宫𩔰榮頻煩稱效寂蔑又𫎇

赦其罪累授以方州德重恩弘身微命賤無階答謝惟積慙

惶無任感恩慙惕之至謹差軍事副將郝泰奉表陳謝以聞

  ○賀皇帝即位表

臣某言伏聞皇帝陛下以閏正月三日䖍奉遺詔昭升大位

或无三日二字升方作承天地神祇永有依歸華夏蠻貊永有承事神人

交慶日月貞明臣某誠歡誠喜頓首頓首臣聞王者必爲天

所相爲人所歸上符天心下合人志然後奄有四海以君萬

邦伏惟皇帝陛下承列聖之丕績當中興之昌運爰自主鬯