Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


筋疲不償其費餉或作飽非是又聞畜馬甚多自半年巳來皆上槽

𭬒譬如有人雖有十夫之力自朝及夕常自大呼跳躍𥘉雖

可畏其𫝑不乆必自委頓乗其力衰三尺童子可使制其死

命況以三小州殘弊因劇之餘而當天下之全力其破敗可

立而待也待下方有之字非是然所未可知者在陛下斷與不斷耳夫

兵不多不足以必勝必勝之師必在速戰以下必或作取兵多而戰

不速則所費必廣兩界之閒疆場之上日相攻劫必有殺傷

近賊州縣徴役百端農夫織婦不得安業或時小遇水旱百

姓愁苦當此之時則人人異議以惑陛下之聽下或有矣字陛下

持之不堅半塗而罷傷威損費爲弊必深所以要先决於心

詳度本末事至不惑然可圖功然新史作乃方云然猶然後也下文然可集事然擬許其

承継皆一義〇今按此盖當時俗躰如此故公狀中用之不欲改也爲統帥者盡力行之於前

而參謀議者盡心奉之於後内外相應其功乃成昔者殷髙