Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/17

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其逹者四人公於倫次爲中子仁孝慈愛忠厚而好學不應

徴舉沈浮閭巷間不以事自累爲貴常州刺史李衡遷江西

𮗚察使曰州客至多莫賢元夫吾得與之俱足矣使下或无曰字

署公府中職公不辝譲年四十餘始脫褐衣爲吏衡迁給事

中齊映自桂州以故相代衡爲江西公因留佐映治桂或作睦方云

考傳當作桂治方作始属下文非是映卒湖南使李巽福建使柳冕交表奏公

自佐詔以公與冕在冕府累迁殿中侍御史冕使公攝泉州

冕文書所條下有不可者公輒正之冕惡其異於巳懷之未

發也遇馬揔以鄭滑府佐忤中貴人貶爲泉州别駕冕意欲

除揔附上意爲事使公按置其罪公歎曰公乃以是待我我

始不願仕者正爲此耳不許冕遂大怒囚公於浮圖寺而致

揔獄事聞逺近值冕亦病且死不得巳俱釋之冕死後使至

奏公自副又副使事於浙東府轉侍御史元和四年徴拜尚