Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


尚書都官郎分司東都而分府少𫝊卒哭之分府此見當時分司官之称号

或無此二字非是又十餘年至今哭少監焉嗚呼吾未耄老自始至

今未四十年而哭其祖子孫三丗于人丗何如也句末六字疑衍

欲乆不死而𮗚居此丗者何也李本云⿱目兆以道乙居字〇今按此篇末两三句不可曉疑

而字當作亦而何下當有如字盖誤冩著上文也然无别本可証姑闕以俟知者
朱文公校昌𥠖先生集卷之三十三