Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


仐牛宰相爲御史中丞奏君名迹中御史選元或作二方云考之史當作元

年陳斉之云常疑牛僧孺之為人𮗚此語則知韓公亦不喜其人矣然牛宰相三子或作仐宰相牛公未知孰是

即以爲御史其府惜不敢留遣之而密奏幽州將父子⿰糹⿱𢆶匹

不廷選且乆仐新收臣又始至孤怯須強佐乃濟發半道有

詔以君還之仍遷殿中侍御史加賜朱衣銀魚仍或作乃至數日

軍亂怨其府從事盡殺之而囚其帥且相約張御史長者毋

侮辱轢蹙我事無庸殺置之帥所毋或作无我亊下方有无罪二字居月餘

聞有中貴人自京師至君謂其帥公無負此土人上使至可

因請見自辨幸得脫免歸即推門求出或無免字守者以告其魁

魁與其徒皆駭曰必張御史張御史忠義必爲其帥告此

方无張字及无告此二字〇按告字疑當作言餘人不如遷之别舘仐按餘人二字疑衍而下文不

如遷之别舘自為一句盖述其言如此下文又云即与衆出君乃記其亊也但无所考不敢輒刪耳或云餘人字不必去

其日遷之别館盖言今當如此耳亦通即與衆出君与或作以君出門罵衆曰汝何