Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


諸竒怪物劑錢至十数萬營治勤劇皆自君手不假之人家

貧妻子常有飢色祖某某官父某某官祖某父某或作祖践父休妻韓氏

禮部郎中某之孫汴州開封尉某之女於余爲叔父孫女君

常從余斈選於諸生而嫁與之孝順祇修羣女效其所爲男

(⿱艹石)干人曰某女子曰某銘曰

嗚呼徹也丗慕顧以行子揭揭也噎喑上一結切下於金切以爲生

子獨割也爲彼不清作玉雪也仁義以爲兵用不缺折也

或作折缺知死不失名得猛厲也自申于闇明莫之奪也闇明當作明闇

説見下條我銘以貞之不肖者之呾相呵也音怛方无者字或无之字方云此銘以徹

揭割雪折厉奪呾為韻而行生清兵名闇貞復自為韻厉音烈闇當讀如諒闇之闇○今按方說多得之此銘盖法兎𦊨

魚麗䓁詩隔句用韻耳詩隔句用韻先儒所未知觀公此銘則旣識之矣但闇明二字乙之則韻自叶而義亦勝(⿱艹石)如方

説則雖讀闇作䳺韻終不叶而義亦不通也

   河南府法曹參軍盧府君夫人苗氏墓誌銘