Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    乳母李氏

乳母李徐州人李下或有氏字號正眞入韓氏乳其兒愈入或作為下或有家

愈生未再周月孤失怙恃李憐不忍弃去視保益謹遂老

韓氏及見所乳兒愈舉進士第歷佐汴徐軍見下或有其字徐下或有二州

入朝爲御史國子愽士尚書都官貟外郎河南令娶婦生

二男五女二或作三時節慶賀輒率婦孫列拜進壽節下或有受字輒上或有

年六十四元和六年三月十八日疾卒疾或作病或无疾字或作以疾卒

卒三日葬河南縣北十五里愈率婦孫視窆封且刻其語于

石納諸墓爲銘語方作誌
朱文公校昌𥠖先生集卷之三十五