Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    鱷或作鰐○朱居靖秀水間居録云鱷魚之狀呴虎𤓰蟹目鼉鱗尾長数尺未大如萁芒刺成鈎

    仍有膠䊀多於水濵潜伏人畜近以尾擊取盖猶象之任鼻也

維年月日或作維元和十四年四月二十四日潮州刺史韓愈使軍事衙推秦

濟以羊一豬一投惡谿之潭水以與鱷魚食而告之曰昔先

王旣有天下列山澤罔繩擉𥘉朔切莊子冬則擉鼈于江是也刃以除蟲蛇

惡物爲民害者驅而出之四海之外列新書作迾方云音力制反遮道也罔或作網

或作綱方云莊子擉之言刺也字从手之外方无之字及後王德薄不能逺有則江漢

之間尚皆棄之以與蠻夷楚越方无後王二字或无蛮字況潮嶺海之間

去京師萬里哉潮方作湖而无海字或作嶺海而并无潮湖字○今按此言潮州乃嶺海之間去京師逺

也但公於潮州亦有𥙊太湖神文則只作䠒嶺亦通更詳之鱷魚之涵淹𡖉育於此亦固

其所仐天子嗣唐位神聖慈武今字閤本在子下非是四海之外六合

之内皆撫而有之況禹跡所揜揚州之近地朝州於古爲揚州之境

史縣令之所治出貢賦以供天地宗廟百神之祀之壤者哉