Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


武以母憂去鎭公母弟充自金吾代將渭北公以司徒中書

令治蒲于時弟充自鄭滑節度平宣武之亂以司空居汴自

唐以來莫與爲比公之爲治嚴不爲煩止除害本不多敎條

與人必信吏得其職賦入無所漏失人安樂之在所以冨公

與人有畛域不爲戯狎人得一𥬇語重於金帛之賜畛或作軫非是

其罪殺人不發聲色問法何如不自爲輕重故無敢犯者

自爲字非是其銘曰

在貞元丗汴兵五猘居例切祝曰猘狂犬也自刘元佐死汴州五乱將得其人衆乃

一愒丘例切祝曰愒息也与憇同詩不尚愒焉其人爲誰韓姓許公磔其梟狼養

以雨風桑糓𡚒張厥壤大豐貞元元孫命正我宇公爲臣宗

處得地所河流兩壖盗連爲羣雄唱雌和首尾一身公居其

間爲帝督姦察其嚬呻與其睨眴上音詣下音荀祝曰眩也又目動貌淮南子視焉无

眴邪視出左顧失視右顧而跽巨几蔡先鄆鉏三年而墟槁乾四