Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朱文公校昌黎先生集卷之三十八  考異音釋附

 表狀

   爲韋相公讓官表韋貫之也

臣某言伏奉今日制命以臣爲尚書右丞同中書門下平章

事非常之寵忽降於上天不次之恩遽属於庸品承命震駭

心神靡寜顧巳慙靦手足失措臣某誠惶誠恐頓首頓首臣

本非長才又乏敏識學不能通逹經訓文不足縁飾吏事徒

知立志廉謹絶朋勢之交處官恪㳟免請託之累因縁資序

驟歴臺閣𫎇生成於天地無禆𥙷於㳙塵忝冒以居涯分遂

極常以盈滿自誡方思退處里閭何意恩澤益深猥令超參

鼎鉉竊自惟度實不堪任臣某誠惶誠恐頓首頓首臣聞宰

相者上熈陛下覆燾之恩下遂羣生性命之理以正百度以

和四時澄其源而清其流統於一而應於萬毫𨤲之差或致