Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


愈誠惶誠恐頓首頓首謹言

右臣去月二十九日進前件實録今月四日宰臣宣進止其

間有錯誤令臣改畢却進舊本者臣當脩撰之時史官沈傳

師等採事得於傳聞詮次不精致有差誤聖明所鍳毫髪無

遺恕臣不逮重令刋正今並添改訖其奉天功烈更加尋訪

巳據所聞載於首卷儻所論著尚未周詳臣所未知乞賜宣

示庶獲編録永傳無窮謹録奏聞謹奏

   爲裴相公譲官表

臣某言伏奉今日制書以臣爲朝議大夫守中書侍郎同中

書門下平章事承命驚惶魂爽飛越俯仰天地(⿱艹石)無所容臣

某誠惶誠恐頓首頓首臣少渉經史粗知古今天與朴忠性

惟愚直知事君以道無憚殺身慕當官而行不求利已人以

爲拙臣行不疑元和之𥘉始拜御史旋以論事過切爲宰臣