Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


周文用吕望於屠釣齊桓起寗戚於飯牛雪耻𫎇光去辱居

貴以今凖古擬議非倫陛下有四君之明行四君之事微臣

無四子之美獲四子之榮豈可叨居以彰非據方今干戈未

盡戢夷狄未盡賔麟鳯龜龍未盡游郊藪草木魚鼈未盡𬒳

雍熈當大有爲之時得非常人之佐然後能上宣聖德以代

天工如臣等𩔖實不克堪伏願愽選周行旁及巖穴天生聖

主必有賢臣得而授之乃可致理或作集亊乞廻所授以叶羣情

無任懇欵之至

   爲宰相賀白龜狀

    鄂岳觀察使所進白龜

右今日某宣進止示臣前件白龜者止或作旨方云今玉堂宣底作進止下同○今

按陸公奏議亦可考伏以禎祥之見必有從來物象旣呈可以推究古

者謂龜爲蔡蔡者龜也今始入賊地而獲龜者是獲蔡也白