Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


    故檢校左散𮪍常侍兼右金吾衛大將軍贈工部

    尚書王用神道碑文

右京兆尹李翛是王用親表傳用男沼等意請臣與亡父用

撰前件碑文者翛或作修説巳見前伏以王用國之元舅位望頗崇豈

臣短才所能褒飾不敢辭譲輒以撰訖其碑文謹録本隨狀

封進伏聽進止其王用男所與臣馬一匹并鞍衘白玉腰帶

一條臣並未敢受領謹奏

   謝許受王用男人事物狀

    某官某乙本或无此四字但云且愈言今日品官云云○今按狀体前合貝官不當云臣

    

右今日品官唐國珍到臣宅奉宣進止縁臣與王用撰神道

碑文令臣領受用男沼所與臣馬一匹并鞍銜及白玉腰帶

一條者臣才識淺薄詞藝荒蕪所撰碑文不能備盡事跡聖