Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 文録序       趙德

昌𥠖公聖人之徒歟其文髙出與古之遺文不相上下所履

之道則堯舜禹湯文武周孔孟軻揚雄所授受服行之實也

固巳不雜其傳由佛及聃莊楊之言不得干其思入其文也

以是光於今大於後金石燋鑠斯文燦然德行道學文庶幾

乎古蓬茨中手持目覧飢食渇飲沛然蒲飽頋非適諸聖賢

之域而謬志於斯將所以盗其影響僻處無備得以所遇次

之爲卷私曰文録實以師氏爲請益依歸之所云實或作寳

 記舊本韓文後     歐陽文忠公

予少家漢東漢東僻陋無學者吾家又貧無藏書州南有大

姓李氏者其子彦輔頗好學予爲兒童時多游其家見其弊

筐貯故書在壁間發而視之得唐昌𥠖先生文集六卷脫略

顚倒無次第因乞李氏以歸讀之見其言深厚而雄愽然予