Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


百年而後大施於今此又非特好惡之所上下盖其乆而愈

明不可磨㓕雖蔽于暫而終耀于無窮者其道當然也予之

始得於韓也當其沈没弃廢之時予固知其不足以追時好

而取𫝑利於是就而學之則予之所爲者豈所以急名譽而

干𫝑利之用哉亦志乎乆而巳矣故予之仕於進不爲喜退

不爲懼者盖其志先定而所學者宜然也集本出於蜀文字

刻畫頗精於今丗俗本而脫繆尤多凡三十年閒聞人有善

本者必求而改正之其最後卷秩不足今不復𥙷者重増其

故也予家藏書萬卷獨昌𥠖先生集爲舊物也嗚呼韓氏之

文之道萬丗所共尊天下所共傳而有也予於此本特以其

舊物而尤惜之泉本云吾少居漢東年十五六時於里人李堯輔家見一弊筐弃在壁角中有故事数十

册因得韓文於其間皆脫落无次序吾畧讀之爱其文辨而意深當是時斈者方作時文天下之人无道韓文者予亦將

㪯進立以觖禄利未暇斈也遂求於李氏而得之以帰𥙷次成秩而藏之数年始及第遂官于洛而得師魯与之遊因出