Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   福先塔寺題名

處士石洪濬川吏部貟外王仲舒弘中水部貟外鄭楚相叔

敖洛陽縣令潘𪧐陽乾明國子博士韓愈退之前試左武衛

胄曹李演廣文前杭州錢塘縣尉鄭絃文明元和三年十月

九日同遊

   嵩山天封宫題名欧公跋語 附

元和四年三月二十六日與著作佐郎樊宗師處士盧仝自

洛中至少室謁李徴君渤樊次玉泉寺疾作歸明日遂與李

盧道士韋𪷟僧榮並少室而東抵衆寺上太室中峯𪧐封禅

壇下石室遂自龍泉寺釣龍潭水遇雷明日𮗚啓母石入此

𮗚與道士趙玄遇乃歸閠月三日國子博士韓愈題

  歐公集古䟦尾云右韓退之題名二皆在洛陽其一在

  嵩山天封宫石柱上刻之記龍潭遇雷事天聖中余爲