Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


淮西宣慰處置使門下侍𭅺平章事裴度副使刑部侍郎兼

御史大夫馬緫行軍司馬太子右庶孑兼御史中丞韓愈判

官司勲貟外郎兼侍御史李正封都官貟外郎兼侍御史馮

𪧐掌書記禮部貟外郎兼侍御史李宗閔都知兵馬使左驍

衛將軍威逺軍使兼御史大夫李文恱左廂都押衙兼都虞

候左衛將軍兼御史中丞密國公髙承簡元和十一年八月

丞相奉詔平淮右八日東過華隂禮于嶽廟緫等八人實備

將佐以從

朱文公校昌黎先生集遺文卷終