Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朱文公校昌黎先生外集卷之四 考異音釋附

   通解

    洪日通解擇言解鄠人對或云皆少作陳斉之云通觧之乎者也下皆未當此雖少作然亦本訛也

今之人以一善爲行而恥爲之慕達節而稱夫通才者多矣

然而脂韋汨没以至於老死者相継亦未見他之稱他下或有人字

○今按此句疑有脫誤其豈非亂教賊名之術歟乱或作害且五常之教與

天地皆生然而天下之人不得其師終不能自知而行之矣

地下方有而字非是故堯之前千萬年天下之人促促然不知其譲之

爲美也於是許由哀天下之愚且以爭爲能廼脫屣其九州

髙揖而辭堯由是後之人竦然而言曰雖天下猶有薄而不

售者況其小者乎或作焉下同故譲之敎行於天下許由爲之師

爲之或作之爲下二語同自桀之前千萬年天下之人循循然不知忠

易其死也故龍逄哀天下之不仁覩君父百姓入水火而不