Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朱文公校昌𥠖先生外集卷之六 考異音釋附

 順宗實録一起藩邸盡貞元二十一年二月

 方本不載實録云諸本順宗實録皆以附外集然李漢序謂又有注論語十卷傳斈者順宗實録五卷列於史

 書不在集中則知實録固不必附也○仐按李漢之說據當時而言之似未爲失然其為害巳足使筆解亡逸

 無復真本實録竄易不成全書是則皆李漢之為也方氏不察而從其說旣巳誤矣况今去公之時又益以逺

 比之當日亊体又大不同故其片文𨾏字名為公之作而决可知其非僞者皆當収拾使无失墜乃為真能好

 公之文者固不當以一時茍簡之論為限断而直有所遺也故今於實録姑仍外集而詳加校定庶幾猶足以

 見公筆削之大指云   史   臣韓愈撰或無此五字

順宗至德大聖大安孝皇帝德下史有弘道二字諱誦德宗長子母曰

昭德皇后王氏上元二年正月十二日生大曆十四年封爲

宣王建中元年立爲皇太子史云大暦十四年六月進封宣王十二月乙卯立為皇太子

慈孝寛大仁而善㫁留心藝學亦㣲信尚浮屠法禮重師傅

引見輒先拜善𨽻書德宗之爲詩并他文賜大臣者率皆令