Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


使驟升班列遂極寵榮而政乖惠和務在苛厲詔下或有詞一道字曰下

或有京尹字實丄或有嗣道王字比年旱歉先聖憂人特詔逋科悉皆蠲免

而實敢肆誣罔復令徴剥頗紊朝廷之法實惟聚歛之臣

自國哀巳來増毒彌甚無辜斃踣深所興嗟朕嗣守洪業

敷弘理道寕容蠧政以害齊人宜加貶黜用申邦憲尚從優

貸俾佐逺潘實謟事李齊運驟遷至京兆尹恃寵強愎不顧

文法文或作乃是時春夏旱京畿乏食實一不以介意方務聚歛

徴求以給進奉毎奏對輒曰今年雖旱而穀甚好由是租稅

皆不免人窮至壞屋賣瓦木貸麥苗以應官或无貸字優人成輔

端爲謡嘲之實聞之奏輔端誹謗朝政杖殺之實遇侍御史

王播於道故事尹與御史相遇尹下道避實不肯避導𮪍如

故播詰譲導𮪍者實怒遂奏播爲三原令廷詬之原或作泉非是

轢公卿巳下隨喜怒誣奏遷黜朝廷畏忌之陵或作凌嘗有詔免