Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朱文公校昌黎先生外集卷之一  考異音釋附

 諸本外集分爲十卷凡三十四篇不知何人所編據行狀云有集四十卷小集十卷亦不知便是北外集與否方云

 只拠蜀本定録二十石篇其篇目次第皆与諸本不同以爲可以旁攷而的然知為公文者然蜀本刘曄序乃云後

 集外順宗实録為十卷則似亦以实録入於其中皆不知其何說也唯吕夏卿以為眀水賦通觧崔虞部書河南同

 官記皆見於趙德文録計必德親受於文公者比它本最為可信而李漢不以入集則疑凡外集所載漢亦有所未

 得未必皆其所不取者其說近是故今且从諸本而考其真偽異同之說以詳注於其下其甚偽者即雖不載其文

 而猶存其目使讀者猶有考焉其石刻聮句遺詩文等則从方本録之以𥙷外集之闕又諸本有遺文一卷方本亦

 多不録今亦存之以附于後

   明水賦

    以玄化无宰至精感通為䪨精或作誠

古者聖人之制𥙊祀也必主忠敬崇吉蠲不貴其豐乃或薦

之以水不可以黷斯用致之於天或无者字无也字於方作于其事信美

其義惟玄月實水精故求其本也明爲君德因取以名焉於