Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夕雨乃止迨行事之時天氣清朗有慶雲見識者以爲天意

所歸及覩皇太子儀表班行旣退無不相賀至有感泣者

戊申詔曰惟先王光有天下必正我邦本以立人極建儲貳

以承宗祧所以啓迪大猷安固洪業斯前代之令典也皇太

子某體仁秉哲恭敬温文德恊元良禮當上嗣朕奉(⿱艹石)丕訓

憲章前式惟承社稷之重載考春秋之義授之匕鬯以奉粢

盛爰以令辰俾膺茂典今𠕋禮云畢感慶交懷思與萬方同

其惠澤自貞元二十一年二月二十四日巳後至四月九日

昧爽巳前天下應犯死罪者特降從流流巳下遞减一等文

武常參并州府縣官子爲父後者賜勲兩轉古之所以教太

子必茂選師傅以翼輔之法於訓詞而行其典禮左右前後

罔非正人是以教諭而成德也給事中陸質中書舎人崔樞

積學懿文守經據古夙夜講習庶恊于中並充皇太子侍讀