Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


釋服無禁婚嫁祠祀飲酒食肉宫中當臨者朝脯各十五舉

音非朝晡臨時禁無得哭釋服之後勿禁樂他不在誥中者

皆以𩔖從事伏以崇陵仙寢復土𦆵終甸邑疲人休功未幾

今又重勞營奉朕所哀矜况漢魏二文皆著遺令永言景行

常志夙心其山陵制度務從儉約並不用以金銀錦綵爲飾

百辟卿士同力盡忠克申送往之哀冝展事居之禮居或作君非是

布告天下明知朕懷 七月壬申葬豊陵謚曰至德大聖大

安孝皇帝廟曰順宗

朱文公校昌𥠖先生外集卷之十