Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朱文公校昌𥠖先生集傳

新書本傳            宋景文公

  今以李翶所撰行狀皇甫湜所撰墓誌神道碑舊史本傳資治通鑑洪㒷祖所撰年譜程俱所撰歴官記方崧

  卿増攷年譜考其同異詳畧附注本文之下以見公之行事本末而文之巳見於集者不復載云

韓愈字退之鄧州南陽人七丗祖茂有功於後魏封安定王

父仲卿爲武昌令有美政旣去縣人刻石頌德終祕書𭅺

作文公父仲卿去思碑云南陽人而公常自称昌黎李翶作公行狀亦云昌𥠖某人皇甫湜作墓誌不言郷里又作神道

碑乃云上丗甞居南陽又𨽻延州之武陽而舊史亦但云昌𥠖厶今按新史蓋因李碑而加鄧州二字也然考漢書地理

志有兩南陽其一河内脩武即左傳所謂晋啓南陽也其一南陽堵陽即荆州之南陽郡字與赭同在唐属鄧州者也元

和姓纂唐書岀系表有兩韓氏其一漢弓髙侯頽當玄孫騫避乱居南陽郡之赭陽九丗孫河東太守術生河東太守純

純四丗孫安之晋貟外郎二子潜恬隨司馬休之入後覣爲玄菟太守二子都偃偃生後魏中郎穎穎生播徙昌𥠖𣗥城

其一則頽當裔孫㝷爲後漢隴西太守丗居穎川生司空稜後徙安定武安至後魏有常山太守武安成侯𦒿徙居九門

生尚書令征南大將軍安定桓王茂茂生均均生睃睃生仁泰仁泰生叡素叡素生仲卿仲卿生㑹愈而中間甞徙陳留