Page:Sibu Congkan0685-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-1.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


文子書十二篇其傳曰老子弟子唐有徐靈府注又有李暹訓注或謂其書録老子遺

其辭時有(⿱艹石)可取其指意皆本老子然𦒱其書𦒱即考字蓋駮

書也其渾而𩔖者少竊取他書以合之者多凡孟子輩數家

皆見剽竊嶢然而出其𩔖童云嶢音堯山髙貌或作堯其意緒文辭义牙

相抵而不合不知人之増益之歟或者衆爲聚歛以成其書

歟然觀其往往有可立者又頗惜之憫其爲之也勞今刋去

謬惡亂雜者取其似是者又頗爲發其意藏於家爲去

 論語辯二篇

   上篇

或問曰儒者稱論語孔子弟子所記信乎曰未然也孔子弟

子曽參㝡少少孔子四十六歳夫子生於周靈王二十年曽子生於周敬王十五年

子老而死是書記曽子之死則去孔子也逺矣曽子之死孔

子弟子略無存者矣吾意曽子弟子之爲之也何哉且是書