Page:Sibu Congkan0686-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-2.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


昌黎人王涯廣津太原人吕温和叔東平人崔群敦詩清河

人劉禹錫夢得中山人李景儉致用隴西人嚴休復玄錫馮

翊人韋詞致用京兆杜陵人

   故襄陽丞趙君墓誌趙公矜

貞元十八年月日天水趙公矜年四十二客死于柳州官爲

歛葬于城北之野元和十三年孤來章始壯自襄州徒行求

其葬不得徴書而名其人皆死無能知者來章日哭于野凡

十九日唯人事之窮則庶於卜筮五月甲辰卜秦誗童云直廉切言

利美也又人名見廣韵兆之曰金食其墨而火以貴其墓直丑在道之

右南有貴神冢土是守乙巳于野冝遇西人深目而髯如占切頰

其得實因七日發之乃覯其神明日求諸野有叟荷杖而

東者問之曰是故趙丞兒耶吾爲曹信信一本作於是是迩吾墓噫

今則夷矣直社之比二百舉武武步迹也吾爲子蕝焉張云蕝祖恱切束茅