Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𩔖之飢唯旦爲甚今忍而釋之以有報也是不亦卓然有立

者乎用其力而愛其死以忘其飢又逺而違之非仁義之道

耶𢘆其道一其志不欺其心斯固丗之所難得也余又疾夫

今之說曰以喣喣而黙喣於遇切徐徐而俯者善之徒以翹翹而

厲炳炳而白者𭧂之徒今夫梟鵂晦於晝而神於夜梟堅堯切不孝

鳥鵂音休怪鴟䑕不穴寢廟循牆而走是不近於喣喣者𫆀今夫鶻

其立趯然趯音逖丨其動砉然砉呼SKchar其視的然其鳴革然是不近

於翹翹者耶由是而觀其所爲則今之說爲未得也孰(⿱艹石)

者吾願從之毛耶翮耶胡不我施寂寥泰清樂以忘飢

   朝日說一本上有祀字

柳子爲御史主祀事將朝日其僚問曰古之名曰朝日而巳

朝音今而曰祀朝日何也余曰古之記者則朝拜之云也今

而加祀焉者則朝且之云也朝音今之所云非也問者曰以