Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


害人焉楚之南有獵者能吹竹爲百獸之音昔云持弓失甖

火而即之山爲鹿鳴以感其𩔖伺其至發火而射之貙聞其

鹿也趍而至其人恐因爲虎而駭之貙走而虎至愈恐則又

爲羆虎亦亡去羆聞而求其𩔖至則人也捽搏挽裂而食之

捽昨没切今夫不善内而恃外者未有不爲羆之食也

   觀八駿圖說

古之書有記周穆王馳八駿升崑崙之墟者後之好事者爲

之圖宋齊以下三作傳之𮗚其狀甚怪咸(⿱艹石)(⿱艹石)(⿱艹石)龍鳯

麒麟(⿱艹石)螳蜋然其書尤不經丗多有然不足采丗聞其駿也

因以異形求之則其言聖人者亦𩔖是矣故傳伏犧曰牛首

女媧曰其形𩔖蛇並出帝王丗紀孔子如倛頭倛音欺方相也出荀子非相篇(⿱艹石)

者甚衆孟子曰何以異於人哉堯舜與人同耳今夫馬者駕

而乗之或一里而汗或十里而汗或千百里而不汗者視之