Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


郷人號之駞聞之曰甚善名我固當因捨其名亦自謂槖

駞云其郷曰豐樂郷在長安西駞業種樹凡長安豪富人

豪字下有家字爲觀游及賣果者皆爭迎取飬視駞所種樹或移徙

無不活且碩茂蚤實以蕃他植者雖窺伺傚慕莫能如也有

問之對曰槖駞非能使木壽且孳也一有以字能順木之天以致

其性焉爾凡植木之性其本欲舒其培欲平其土欲故其築

欲宻旣然巳勿動勿慮去不復顧去一本作亦其蒔也若子蒔音時種

其置也(⿱艹石)棄則其天者全而其性得矣故吾不害其長而

巳非有能碩茂之也不抑耗其實而巳非有能蚤而蕃之也

他植者則不然根拳而土易其培之也(⿱艹石)不過焉則不及

苟有能反是者則又愛之太恩憂之太勤旦視而暮撫巳

去而復顧甚者𤓰其膚以驗其生枯揺其本以𮗚其踈宻而

木之性日以離矣雖曰愛之其實害之雖曰憂之其實讎之