Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之留爲小吏不肯與衣裳吏護還之郷郷之行刼縛者側目

莫敢過其門皆曰是兒少秦武陽二𡻕𢧐囯䇿燕有勇士秦武陽年十三殺人人

不敢仵視史記云舞陽而討殺二豪豈可近耶

   梓人傳

裴封叔之第裴封叔名瑾子厚之姊夫在光德里有梓人𣢾其門願傭隟

童云隟當作隙冩轉作隟乞逆切詳註第九卷而處焉所職㝷引規矩繩墨家不

居礱斵之器問其能曰吾善度材視棟宇之制髙深圎方短

長之宜吾指使而群工役焉捨我衆莫能就一宇故食於官

府吾受禄三倍作於私家吾収其直太半焉他日入其室其

牀闕足而不能理曰將求他工余甚𥬇之謂其無能而貪禄

嗜貨者其後京兆尹將飾官署余往過焉委群材㑹衆工或

執斧斤或執刀鋸皆環立嚮之梓人左持引右執杖而中處

焉量棟宇之任視木之能舉揮其杖曰斧彼執斧者奔而右