Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/16

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


頒給軍食下無讎歛力驗黔首休息月校𡻕㑹古外莫不如

畫庫豐財羨童云延面切餘也制成計得又遷殿中侍御史度支營

田副使分閫之𭔃叅制其半柔以仁撫剛以義斷戎臣坐嘯

公堂無事朝廷延首方待以位旣而禄不及伐氷伐擊也礼記大斈伐

氷之家謂卿大夫䘮𥙊得用氷者政不𫉬專逹周礼天官小事則專逹謂得自上奏章以其年

正月九日遇疾終於私舘享年五十嗚呼痛哉奔𩦸騁力中

塗踠足踠烏卧於阮二切足跌也髙鴻輕舉在雲墜翼凡我所知哀慟無

極本道節度尚書朗寕王張公張献震悼涕慕不任于懷臨

遣牙將試殿中監李輔忠監備凶禮𮚐賻甚厚童云𮚐抚鳯切贈死曰𮚐

賻符遇切𦔳也行軍司馬侍御史韋重規等匍匐救助事用無闕丹

旐素車歸于上京撰期定宅撰息轉切潘云湏兖切選擇也莫有愆素左傳云不

愆於故友諸生宗人外姻號慟㑹葬哀禮咸申克窆玄堂⿱穴之

驗切葬下棺也掩坎廣輪礼記憻弓廣輪掩㼅其髙可𨼆也廣古曠切輪從也從子容切顧盻無依