Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


髙曽祖考胡嘏之訛淑人不居誰任于家書銘告哀以寘巖阿

   韋夫人墳記

韋夫人終成都殯萬年遷柩渭南祔而不合大葬未利以俟

禮也其族系如某人之誌㻚用元和十四年月日童云堋音朋又

逋鄧切㪯葬下土子某爲石刻而納諸壙

   馬氏女雷五葬誌

馬室女雷五父曰師儒業進士雷五生巧惠異甚凡事絲纊

文繡不𩔖人所爲者余覩之甚駭家貧歳不易衣而天姿潔

清脩嚴𢘆(⿱艹石)簮珠璣衣紈縠紈音寥然不易爲塵垢雜年十

五病死後二日葬永州東郭東里以其姨母爲妓於余也將

死曰吾聞柳公甞巧我惠我惠一本作慧今不幸死矣安得公之

文志我葬葬一本作於墓其父母不敢以云葬之日余乃聞焉旣而

閔焉以攻石之後也遂爲砂書玄塼追而納諸墓卷終