Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


非戚尤者乎子休矣

   杜兼對

或問曰朝廷以公且明進善退不肖未甞不當然吾有一疑

焉願有聞於子以釋子也曰何哉曰杜兼爲濠州幸兵之亂

殺无罪士二人兼性浮險録事参軍韋賞團練判官陸楚皆以守聀論亊仵兼宻奏二人通謀扇動軍中

宣制杖殺之蓄貨足慾吾以爲唐檮杌饕餮者亡以異檮音濤杌音兀饕音

叨餮音鐵四凶之號然而卒入爲𭅺中給事中出由商至河南尹乃死

夫何取於兼者(⿱艹石)是幸也曰(⿱艹石)子之言兼之罪吾雖不覩乎

目然聞之熟宜廢而不用乆矣然而吾有一取焉吾聞兼在

濠州有鍾離令盧某者宰相戚也而䜛且SKchar日狀其僚之過

愆以致于兼且曰是過是愆我獨无有其僚因惴恐以俟謫

怒於上今日施負施施自得皃曰州君将我陟也兼得之乃

大怒罰令使僚也咸得自逹以進乎善因㯽令終不得面焉