Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 出自湯谷次于𮐃汜汜似凢泛三音淮南子日出于暘谷淪于𫎇谷入于虞淵之氾

輻旋南畫軸奠于北孰彼有出次惟汝方之側平施旁運𢙣

有谷汜

 自明及晦所行幾里淮南子日行九州七舎有五億万七千三百九里

當焉爲明不逮爲晦度引九窮不可以里

 夜光何德死則又育朱云夜光月也死晦也育生也

燬炎莫儷即計切謂日也淵迫而魄遐違乃專何以死育

 厥利維何而顧莬在腹此問月有何利而顧望之莵常居其腹乎

玄隂多缺爰感厥兎不形之形惟神是𩔖

 女歧无合夫焉取九子女歧神女无大而生九子釋書有九子母

陽健隂淫降施蒸摩歧靈而子焉以夫爲

 伯強何処惠氣安在伯強大厲疫SKchar惠氣和氣也

怪㳽㝠更伯強乃陽順和調度應氣出行時屇時縮何有処