Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


鱗集于皖潘云華板切字當從目大目也羿射河伯左目肆呌帝不諶失位滋嫚有

洛之嫮胡故切好也焉妻于狡

 馮珧利决封稀是射何獻蒸肉之膏而后帝不(⿱艹石)朱云馮音憑滿

 也珧音遥蜃甲也以飾弓決以象骨爲之以鈎弦羿獵射封豕以其肉膏𥙊天天猶不順之

夸夫快殺鼎豨以慮飽馨膏腴帝叛德恣力胡𦘺台舌喉而

濫厥福台音怡我也

 浞娶純狐眩妻爰謀何羿之射革而交吞揆之朱云浞士角切浞娶

 純狐氏女眩惑爱之遂与浞謀殺羿也吞滅也揆謀也何羿之射藝勇力而其衆交進吞謀之

寒讒婦謀后夷卒戕荒弃于野俾姧民是臧舉土作仇徒怙

身弧左傳㐮公四年夷羿淫于原獸寒浞伯明氏之讒子弟也行淫于内殺而烹之

 阻窮西征巖何越焉化爲黄熊巫何活焉一本化字下有日字王逸云阻

 險也窮窘也越度也堯放鮌羽山西行度越岑巖之險因墮死化爲黄熊豈巫所能活

鯀殛羽巖化黄而淵左傳昭公七年堯殛鯀干羽山其神化爲黄熊入于羽淵