Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


幽陽潜㸑隂蒸而雨萍慿以興厥號爰所

 撰躰恊脅鹿何膺之朱本作撰体脅鹿何以膺之王逸云天撰十二神鹿八足兩頭

氣怪以神爰有竒軀脇属支偶尸帝之隅

 鼇戴山抃何以安之列仙傳有巨靈之鼇背負萊之山而抃戯滄海之中

宅靈之丘掉焉不危鼇厥首而𢘆以恬夷出列子湯問篇

 釋舟陵行何以遷之洪㒷祖云鼇負(⿱艹石)負今釋水而陵反爲人所負

要釋而陵殆或謫之龍伯負骨帝尚窄之龍伯釣鼇天帝怒短小其民窄側格

切狹

 惟澆在户何求于嫂何少康逐犬而顚隕厥首澆五吊切浞之子王

 逸云澆往至其嫂户佯有所求因与滛乱夏少康因田獵放犬逐獸遂襲殺澆而断其頭

澆嫪以力兄麀聚之康假于田肆克宇之嫪音勞又郎到切妬恋也

 女歧縫裳而館同爰止何顚易厥首而親以逢殆王逸云女歧澆

 嫂也与澆滛佚爲之縫裳於是共舎而𪧐止少康夜襲得女歧頭以爲澆因断之