Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


淵虐后以劉揚雄方言秦晋宋衛之間謂殺曰劉降厥觀于下匪摯孰承條伐

巢放民用潰厥疣于求以夷于膚夫曷不謡

 簡狄在臺嚳何宜玄鳥致貽女何喜簡狄侍于臺上吞燕𡖉而生契

嚳狄禱禖契形于胞胡乙鷇之食而怪焉以嘉鷇當作㲉夘也

 該秉季德厥父是臧朱云此章未詳諸說異詳此該字恐是啓字

該德胤考考一本作孝王逸云該包也父謂契也言湯能包特先人之未德柳文元注云該謂蓐收王逸注誤

案下文𢘆秉季德旣非人名子厚之言亦自相戾蓐收于西𤓰虎手龯尸刑以司慝

囯語号公夢神人面白毛虎𤓰執龯立於西阿史嚚曰如君之言則蓐收也天之刑神也

 胡終弊于有扈牧夫牛羊有扈伐啓啓伐㓕之有扈遂爲牧竪

牧正矜矜澆扈爰踣踣蒲墨切王逸云有扈澆囯名少康爲仍牧正豈子厚承逸之誤欤

 干協時舞何以懷之王逸云干求舞務協和懷來也言少康朱云舜懷有苗

階干以娯苗革而格不迫以死夫胡狃厥賊狃女乆切

平脅曼膚何以肥之王逸云紂爲無道天下乖离憂癯瘦而反形躰曼澤