Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 之木得彼小子伊尹生空桑中夫何惡之媵有莘之婦

莘有玉女湯廵爰𫉬旣内克厥合而外弼于德伊知非妃伊

之知臣SKchar以不識胡木化于母以蝎厥聖蝎胡葛切木中蠧虫喻伊尹

鳴不良謾以詭正盡邑以墊孰譯彼夢墊都念切

 湯出重泉夫何辠尤朱云辠古罪字重泉地名所謂夏䑓桀拘湯於此不勝心伐

 帝夫誰使挑之挑徒了切王逸云湯不勝衆心而伐桀桀先挑之也

湯行不𩔖重泉是囚違虐立辟實罪德之由辟婢亦切法也師憑怒

以割癸挑而讎癸桀

 㑹SKchar爭盟SKchar朝同何踐吾期蒼鳥羣飛蒼鳥鷹也孰使萃之到擊

 紂躬朱云到作列叔旦不嘉周公何親揆發足周之命以咨嗟

 授殷天下其位安施反成乃亡其罪伊何爭遣伐器何以

 行之並驅擊翼何以將之

膠鬲比漦雨行踐期潘云此毗至切近也漦疑當作嫠剥也王逸云紂使膠鬲視師武王曰以甲子