Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


増廣注釋音辯唐柳先生集卷之十五

 ○問答

   晉問晁无咎甞取此文附續楚詞其系曰枚乗七發蓋以微諷呉王濞毋反晉問亦七蓋效七發以

    諷時君薄事役而隆道實云

呉子問於栁先生曰呉子呉武陵也先生子厚自謂先生晉人也晉之故宜

知之故字下一本有封字者因下文而誤曰然然則吾願聞之可乎曰可晉之

故封太行掎之掎舉綺切徧引也首陽起之首陽山名黄河迤之潘云迤演爾切

邪行也字亦作迆大陸靡之大陸澤名靡曼也或巍而髙或呀而淵呀虚加切張口

景霍汾澮以經其壖晋語注景大也霍山在河東汾㑹水名潘云汾符分切澮古外切壖而宣

切在河邊地(⿱艹石)(⿱艹石)遷鈎嬰蟬聮然後融爲平川而侯之都居大

夫之邑建焉其髙壯則騰突撐拒撐由庚切衰拄也拒捍也聱岈欎怒

交切語不入岈許加切山深貌与谺同谷中大空(⿱艹石)熊羆之咆虎豹之嘷終古

而不去攫秦搏齊攫厥縳切持也當者失據燕狄惴怯(⿱艹石)𡖉就壓