Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


童云倘齒两切本作敝怳許往切倘怳強皃開合萬狀喜者鵲厲怒者人搏決然

坌躍坌蒲悶切千里相角風𩦲霧鬛𩦲祖紅切斸山抉壑𣃁音燭䂨也耳揺

層雲腹捎衆木潘云捎師交切芟也又音宵寂寥逺游不夕而復攫地跳

梁堅骨蘭筋相馬經一筋從玄中岀謂之蘭筋玄中者目上䧟如井字蘭筋竪者千里交頸互齧

𨷖目相馴聚溲更虚昻首張齗其小者則連牽繳繞仰乳俯

下没切齧也蟻雜螽集啾啾潗潗張云七立切上林林潗湁鼎沸注謂水激也旅走

叢立其材之可者收歛攻教掉手飛縻指毛命物百歩就覊

牽以荀息榖梁僖二年荀息牽馬操璧面前御以王良左哀二年郵良曰我御之上也即王良

超以范鞅左傳㐮公二十三年范鞅請超乗持帶逐超乗軒以欒鍼童云上音鵉下其廉切人姓名

左傳成十六年栾鐵爲右掀公出於淖掀音軒㪯也以佃以戎獸𫉬敵摧(⿱艹石)是何如呉

子曰恃險與馬者子不聞乎故曰冀之北土馬之所生是不

一姓左傳昭公四年晋司馬侯云請置此而新其說

先生曰晉之北山有異材梓匠工師之爲宫室求大木者天