Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


羃皛胡了胡灼二切明也羃音宻一本作幕幕奮僨離析童云債方問切僵也鍜圭椎璧

貫切椎音槌言塩之狀眩轉的皪乍似隕星及地明㓕相射㓕一本作激射食亦

水裂雹碎巃嵸増益巃格孔切嵸祖紅子孔二切山皃大者印纍小者珠

剖涌者如坻張云坁音墀水渚也又典礼切SKchar者如𦈢日晶熠煜晶音精熠羊入切煜

螢駭電走亘歩盈車方尺數斗於是裒歛合集㪯而堆之

皓皓乎懸圃之巍巍曒乎溔乎狂山太白之淋漓曒古了切白也溔弋

沼切大水皃太白山名漓潘本云作㒧流皃一曰水渗入地駭化變之神竒卒不可推也

然後驢驘牛馬之運驘与騾同西出秦隴南過樊鄧北極燕代東

逾周宋家獲作鹹之利人𬒳六氣之用和鈞兵食以征以貢

其賚天下也與海分功可謂有濟矣(⿱艹石)是何如呉子曰魏絳

之言曰近寳則公室乃貧出左傳成公七年豈謂是耶雖然此可以

利民矣而未爲民利也先生曰願聞民利呉子曰安其常而

得所欲服其教而便於巳百貨通行而不知所自來老㓜親