Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之美於音故其人至于今和而不怒有昌言儆戒之訓故其

人至于今憂思而畏禍有無爲不言垂衣裳之化晏本无裳字

其人至于今恬以愉此堯之遺風也願以聞於子何如呉子

離席而立拱而言曰美矣善矣其蔑有加矣此固吾之所欲

聞也夫儉則人用足而不淫譲則遵分而進善其道不闘

謀則通於逺而周於事和則仁之質戒則義之實恬以愉

則安而乆於其道也至乎哉今主上方致太平動以堯爲準

先生之言道之奥者(⿱艹石)果有貢於上則吾知其易易焉也

以豉切易易出礼記郷飲酒義一本只有一易字舉晉國之風以一諸天下如斯而

巳矣敬再拜受賜

   答問

有問柳先生者曰先生貌𩔖斈古者然遭有道不能𡚒厥志

𬒳罪辜廢斥伏匿交遊觧散觧音⿱觧虫 -- 蟹羞與爲戚生平嚮慕毀