Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之以當丗急務徒知開口而言閉目而息挺而行躓而伏

不窮喜怒不究曲直衝羅䧟穽不知顛踣蒲比愚憃狂悖

(⿱艹石)是甚矣又何以㳟客之教而承厚德哉今之丗工拙不欺

賢不肖明白其𩔰進者語其德則皆茫洋深閎端貞鯁亮苞

并涵養與道俱往而僕乃蹇淺窄僻跳浮嚄唶嚄集韵胡陌切大呼也又

壅唶多言也唐韵嚄唶大喚也唶子夜切嘆声也又側伯切大声也抵瑕䧟厄固不足以趑趄

批捩而追其跡趑于咨切趄千餘切行不進皃批蒲結切捩力結切舉其理則皆謨明

淵沉剖㣲窮深剖晋后切劈析是非劈匹歴切校度古今而僕乃緘鉗

塞黙緘五咸切鉗其廉切耗眊窒惑眊音冒目少睛抉異探怪起幽作匿攸攸

恤恤左傳昭公十三年恤恤乎湫乎攸乎注攸懸危皃恤憂患也卒自旤賊旤即禍字固不足

以睢盱激昻而效其則童云睢翾規切仰目也盱匈于切張目也言其斈則皆揔

𭣄羅絡横竪雜愽天旋地縮鬼神交錯而僕乃單庸撇莩

撇匹蔑切字正作撆離䟽空虚竊聽道塗顓嚚𫎇愚不知所如固不足