Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


死不治又善伺人聞人咳喘歩驟輒不勝其毒捷取巧噬

肆其害然或慊不得於人則愈怒慊苦簟切恨也反齧草木草木立

死後人來觸死莖猶墮指攣腕瘇足挛力縁切腕烏貫切瘇時勇切一本作腫

廢病必殺之是不可留余曰汝惡得之曰得之榛中曰榛中

(⿱艹石)是者可旣乎曰不可其𩔖甚博余謂僮曰彼居榛中汝居

宫内彼不汝即而汝即彼犯而闘死以執而謁者汝實健且

險以輕近是物然而殺之汝益暴矣彼耕𫉬者求薪蘇者皆

土其郷知防而入焉執耒操鞭持芟扑以逺其害汝今非有

求於榛者也宻汝居易汝庭易以豉切謂芟治其草木不凌奥不歩闇是

惡能得而害汝且彼非樂爲此態也造物者賦之形隂與陽

命之氣形甚怪僻氣甚禍賊雖欲不爲是不可得也是獨可

悲憐者又孰能罪而加怒焉汝勿殺也余悲其不得巳而所

(⿱艹石)是叩其脊諭而宥之其辭曰