Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


諸州連九同以目固南鈎牂牁音臧柯漢武帝定西南夷置牂牁郡外誘西原置魁立

帥殺牲盟誓洞窟林麓嘯呼成群皇帝下銅獸符發庸蜀荆

漢南越東甌之師四面討問畏罪慿阻逃遁不即誅时崔能嚴綬柳

公綽討之三𡻕不能定時惟潭部戌帥御史中丞柳公綽練立將校提

卒五百屯于武岡不震不騫如山如林告天子威命明白信

順亂人大恐視公之師如百萬視公之令如風雷怨號呻吟

喜有攸訴投刃頓伏願完父子卒爲忠信奉職輸賦進比華

人無敢不龔母弟生壻継來于潭咸致天廷皇帝休嘉式新

厥命嚴綬遣部將李志列招張伯靖遂以其家属舒秀和䓁詣江陵詔嚴綬皆授麾下將以撫之以伯靖為右威衛

翊府中郎將兇渠同惡革面向化如醉之醒如狂之寕公爲薬石

俾復其性詔書𩔰異進臨江漢以柳公綽為鄂岳𮗚察使益兵三倍爲時

碩臣殿于大邦殿多見切鎮也文儒申申有此武功於是夷人始復

聞公之去相與髙蹈涕呼(⿱艹石)寒去裘昔公不夸首級爲巳能