Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一无楊字遊其門(⿱艹石)聞韶濩亦作入其廟如至鄒魯恩溢乎九族

禮儀乎他門則封叔之習禮也其出於孝弟歟成書也其本

於忠敬歟由於家而逹於邦國其取榮於史氏也果矣

   柳宗直西漢文𩔖序宗直子厚之從弟

左右史混乆矣言事駁亂尚書春秋之旨不立自左丘明傳

孔氏太史公述歴古今合而爲史記迄于今交錯相糺即紏

莫能離其說獨左氏國語紀言不叅於事戰國䇿春秋後語

𣈆孔衍以𢧐國䇿所書爲未盡善乃引太史公所記參其同異號春秋後語頗本右史尚書之制

然無古聖人蔚然之道大抵促數耗矣数音速出楽記而後之文者

寵之竉一本作襲文之近古而尤壯麗莫(⿱艹石)漢之西京班固書傳

之吾甞病其畔散不屬之欲無以考其變欲采比義㑹年長

疾作駑墮愈日甚未能勝也幸吾弟宗直愛古書樂而成之

搜討磔裂磔陟格切攟摭融結攟俱運切摭之石切拾取也離而同之與𩔖推