Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


焉容受童儒使在末位子厚時年二十七禮部𭅺中許公許孟容字公

宏才奥學巳任文字顧唱在席咸断章而賦焉謂工部𭅺中

崔公崔羣孛敦礼文爲時雄允宜首序謂小子預離觴之餘𤁋俾

撰後序編以継之大凡軍旅之制賛佐之重崔公序之備矣

膺命受簡𣣔黙不敢故書談者之辭拜手以獻用充餘篇云

   送崔羣序

貞松産於巖嶺髙直聳秀條暢碩茂粹然立于千仞之表和

氣之發也禀和氣之至者必合以正性於是有貞心勁質用

固其本禦攘氷霜以貫歳寒故君子儀之清河崔敦詩有柔

儒温文之道以和其氣近仁復禮物議歸厚其有禀者歟有

雅厚直方之誠以正其性慤論忠告交道甚直其有合者歟

是故曰章之聲振於京師甞與隴西李杓直李建字杓直方云杓直遥切

南陽韓安平韓泰字安平洎予交友杓直敦柔深明沖曠坥夷慕