Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之賦圭璋交映或授首簡於余曰子得非知言揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)者乎一无得字

安得而黙耶余受而書之編于羣玉之右非不知讓貴傳信

焉爾

   送蕭錬登第後南帰序

始余㓜時拜兄於九江郡覩其楽嗜經書慕山薮凝和抱其

氣象甚茂雖在綺紈而私心慕焉潘云綺去𠋣切繒也紈官切素也前漢在於綺

紈袴之間注並貴戚子弟之服厥後竊理文字先礼而冠遇兄於澤宫之中

𮗚其德如九江之拜蓋丗俗所不能移也自是𢧐藝三北左

次陋巷余亟㑹于其居亟去吏切視其道如澤宫之遇亦挫抑所

不能屈也逾時而名擢太常貞元十二年礼部侍郎吕清知貢㪯試日五色賦春䑓晴望詩

鍊中聲動京國士輩仰慕顧盻有耀余獲賀於蔡通儒氏窺

其志如陋巷之㑹又得意所不能遷也君子志正而氣一誠

純而分定未甞摽出處爲二道判屈伸於異門也固其本養